Strategiatyö kaipaa dynaamisempaa ymmärrystä organisaation omasta kyvykkyydestä

Pertti Pitsinki & Tuomo Ketola, Noren Strategiatyö nähdään edelleen usein johdon ja asiantuntijoiden vastuulle kuuluvana analyysi- ja suunnittelutyönä, jonka tuloksena syntyy joukko yrityksen toiminnan muutosta ohjaavia linjauksia ja päätöksiä. Onnistuneen strategiatyön kriteerinä pidetään strategisten linjausten selkeyttä ja toteutettavuutta. Selkeys nähdään osoituksena laadukkaasta ajatustyöstä ja laadukas ajattelu tuottaa analyysejä ja suunnitelmia, jotka ohjaavat käytännön valintoja tavoiteltavanContinue reading “Strategiatyö kaipaa dynaamisempaa ymmärrystä organisaation omasta kyvykkyydestä”